Menu:
 

Strona główna
Historia parafii
Wspólnoty
  ADPC
  Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie
  Odnowa w Duchu Świętym
  Grupa Modlitwy Ojca Pio
  Żywy Różaniec
Wspólnotowy "rozkład jazdy"
Nabożeństwa.
Ogłoszenia parafialne
Biuro parafialne
Modlitwy
  Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Do MB Nieustającej Pomocy
Ikony
  MB Nieustającej Pomocy
  Trójcy Świętej
Coś dla ducha
  Rękopis z czyśćca
  Ojciec PIO i anioły
 

 

 

 

 Koronka do Bożego Miłosierdzia

 Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...


Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.


Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.


Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.


O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufamy Tobie
 

Odpust zupełny za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.


1. Sposób odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia Pan Jezus objawił świętej S. Faustynie 13 i 14 wrześniu 1935 roku, w Wilnie. Chrystus przywiązał do tej praktyki poważne obietnice: "Uprosisz wszystko, jeśli tylko to, o co się modlisz, zgodne jest z Bożą wolą"10.

2. Penitencjaria Apostolska dekretem z 12 stycznia 2002 roku postanowiła, że wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny - pod zwykłymi warunkami (zob. wyżej: Zasady ogólne n. 3, 1)-3) - jeśli wyzbędą się całkowicie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i pobożnie odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

3. Jeżeli wierni z powodu choroby lub innej słusznej przyczyny nie mogą wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami równie mogą zyskać odpust zupełny11.

4. W wypadku braku któregoś z wyżej opisanych wymogów, odpust będzie tylko cząstkowy12. Można go zyskać więcej razy w ciągu jednego dnia13.


5. Koronka do Bożego Miłosierdzia to bardzo skuteczna modlitwa, odwołujemy się w niej bowiem do bolesnej Męki Chrystusa: "Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata"; mówimy w niej: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata". Odmawianie Koronki pobożnie i z ufnością, wyprasza również łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci; mogą ją otrzymać nie tylko ci, którzy odmawiają Koronkę, ale także umierający, przy którym modlą się inni.

Odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia może być naszą odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego, abyśmy wszyscy byli świadkami miłosierdzia.


Ks. dr Piotr Gajda

źródło: www.opoka.org.pl