Menu:
 

Strona główna
Historia parafii
Wspólnoty
  ADPC
  Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie
  Odnowa w Duchu Świętym
  Grupa Modlitwy Ojca Pio
  Żywy Różaniec
Wspólnotowy "rozkład jazdy"
Nabożeństwa.
Ogłoszenia parafialne
Biuro parafialne
Modlitwy
  Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Do MB Nieustającej Pomocy
Ikony
  MB Nieustającej Pomocy
  Trójcy Świętej
Coś dla ducha
  Rękopis z czyśćca
  Ojciec PIO i anioły
 

 

 

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii powstała w kwietniu 1996roku jako owoc rekolekcji młodzieżowych i długotrwałych modlitw ludzi, którzy doświadczenie Odnowy wynieśli z innych parafii.
Spotykamy się raz w tygodniu we wtorki na Eucharystii o godz.18 po której mamy spotkanie modlitewne otwarte dla wszystkich chętnych.
 Jak wygląda takie spotkanie?
Wszyscy przyzwyczailiśmy się do kontrolowania naszych wzruszeń i do czuwania, by nikt ich nie zauważył. Nieśmiałość, szacunek, skrytość, otrzymane wychowanie - to wszystko powoduje naszą wewnętrzną rezerwę. Modlimy się duszą, a nie ciałem. Uważamy za całkowicie naturalne, że miłość i przyjaźń wyrażają się gestem zewnętrznym i czułością, natomiast wobec Boga, a już zwłaszcza w kościele pozostajemy sztywni.
W Odnowie Charyzmatycznej, na spotkaniach modlitewnych dochodzi do głosu serce i uczucia. Gdy spotykamy się we wspólnocie przepełnia nas radosna wiara, że Jezus jest pośród nas jak obiecał mówiąc:" gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich".
Wielbimy Go zatem pieśniami pełnymi Ducha, modlitwą spontaniczną, tzn. każdy z nas głośno uwielbia Chrystusa swoimi własnymi słowami płynącymi z serca, w wielkiej prostocie, włączając w to gesty rąk i ciała. Modlitwa indywidualna łączy się tu we wspólnotową.
Radość głębokiego przeżywania obecności Jezusa przejawia się także w budzącym zdziwienie śpiewie lub modlitwie w językach. Na spotkaniach dominuje modlitwa uwielbienia i wierzymy, że włączamy się do modlitwy uwielbienia jaką zanoszą przed Bogiem święci.
Nie tylko mówimy do Pana, ale pozwalamy Jemu przemówić do nas przez czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Słowo to staje się inspiracją do dalszej modlitwy i katechez, które pomagają nam we wzroście duchowym. Bóg mówi do nas także przez dar proroctwa - nie jest to jak się potocznie rozumie, przepowiadanie przyszłości, ale niosąca pociechę odpowiedź Boga na naszą modlitwę.
Ważnym elementem spotkań są modlitwy wstawiennicze. Przychodzimy ze swoimi troskami, problemami, całym bagażem spraw, które niesie życie. Św. Piotr powiedział:
"Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was"-
 do tego też się stosujemy powierzając nasze problemy braciom, którzy z gestem nałożenia rąk (gest braterstwa i jedności duchowej) wstawiają się za nami do Pana.
Jest także czas na dzielenie się doświadczeniem wiary, przeżyciem bliskości Boga, świadectwem doznanych łask.
Na spotkaniach modlitewnych możemy być radosnymi dziećmi Bożymi, a przecież Jezus mówi: "Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego".
        Naszym duchowym opiekunem, a zarazem bratem mocno zaangażowanym w Odnowę jest X. Krzysztof Okrzyński.
 
Odnowa w Duchu Świętym jest nie tylko grupą, która odbywa co tydzień spotkania modlitewne.
Jej sednem jest "chrzest" w Duchu Świętym, wylanie Ducha Świętego, które nie pochodzi z zewnątrz, lecz tryska z wnętrza człowieka.
Jezus powiedział: "Jeśli ktoś jest spragniony a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego"(J 7,37-39)
Chodzi tu o nowe posłanie Ducha Świętego, który zapoczątkowuje w życiu człowieka zdecydowanie nowy etap łaski, o ożywienie łask już złożonych w sakramencie chrztu i bierzmowania, o wyzwolenie ukrytych możliwości Ducha w nas, byśmy mogli w pełni realizować swoje chrześcijańskie powołanie. Przez "chrzest" nie tylko osobiście uznajemy Chrystusa jako Pana, ale także mówimy "tak" potężnej obecności Ducha Świętego i Jego darom-charyzmatom. Pozwalamy Duchowi by nas odmienił w głębi naszej istoty i przygotował do służby Kościołowi i światu.
Do "chrztu" w Duchu Świętym prowadzą Seminaria Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego, które już parokrotnie prowadziliśmy i na które zapraszamy po Świętach Wielkanocnych.
 Łaska "chrztu" w Duchu jest dla wszystkich. Ona sprawia, że nasza wiara staje się żywa. Zechciejmy ją przyjąć.