Menu:
 

Strona główna
Historia parafii
Wspólnoty
  ADPC
  Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie
  Odnowa w Duchu Świętym
  Grupa Modlitwy Ojca Pio
  Żywy Różaniec
Wspólnotowy "rozkład jazdy"
Nabożeństwa.
Ogłoszenia parafialne
Biuro parafialne
Modlitwy
  Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Do MB Nieustającej Pomocy
Ikony
  MB Nieustającej Pomocy
  Trójcy Świętej
Coś dla ducha
  Rękopis z czyśćca
  Ojciec PIO i anioły
 

 

 

 

 Matko Nieustającej Pomocy, Ty jesteś szafarką wszystkich łask, których Bóg użycza nam biednym; dlatego uczynił Cię tak potężną, tak bogatą, tak łaskawą, abyś nas wspomagała w potrzebach naszych. Orędowniczko najnieszczęśliwszych i najbardziej opuszczonych grzeszników, wspomóż i mnie, który się Tobie polecam. W ręce Twoje polecam moje wieczne zbawienie. Tobie poświęcam duszę moją.
     Zalicz mnie w poczet sług Twoich najwierniejszych, weź mię w opiekę swoją, a to mi wystarczy. Jeśli Ty mnie wspomożesz, niczego się nie obawiam; ani moich grzechów, gdyż Ty mi wyprosisz ich przebaczenie; ani szatanów, boś Ty potężniejsza od całego piekła; ani nawet samego Jezusa, mojego Sędziego, gdyż jedna Twoja modlitwa uśmierza Jego gniew. Tego się tylko obawiam, bym przez własne niedbalstwo nie przestał polecać się Tobie i przez to nie naraził się na zgubę. O Pani moja, wyproś mi przebaczenie grzechów, miłość Jezusa Chrystusa, wytrwanie w dobrym aż do końca oraz tę łaskę, bym zawsze uciekał się do Ciebie, Matko Nieustającej Pomocy.

(ks. bp Franciszek Barda, 1 XII 1954 r.)