Menu:
 

Strona główna
Historia parafii
Wspólnoty
  ADPC
  Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie
  Odnowa w Duchu Świętym
  Grupa Modlitwy Ojca Pio
  Żywy Różaniec
Wspólnotowy "rozkład jazdy"
Nabożeństwa.
Ogłoszenia parafialne
Biuro parafialne
Modlitwy
  Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Do MB Nieustającej Pomocy
Ikony
  MB Nieustającej Pomocy
  Trójcy Świętej
Coś dla ducha
  Rękopis z czyśćca
  Ojciec PIO i anioły
 

 

 


Rodzina jest wielkim darem, który otrzymujemy, jest też zadaniem dla nas małżonków. Można być w małżeństwie i w rodzinie szczęśliwym, budując swój dom na skale, którą jest Chrystus. Pomocą w tym są wspólnoty posoborowej odnowy Kościoła. Jedną z nich jest Domowy Kościół, który pomaga małżonkom budować prawdziwą miłość i jedność małżeńską, stwarzając najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci.


Domowy Kościół jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie, będącym jednym z ruchów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Eqiupes Notre Dame (Wspólnoty Naszej Pani).


Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny, zwracając szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli konkretny styl i sposób życia pomagający w zbliżaniu się do Boga i do siebie nawzajem w małżeństwie.
W dzisiejszej rzeczywistości, w ogromnej mierze kształtowanej przez zwolenników cywilizacji śmierci, rodziny doznają niejednokrotnie wewnętrznych kryzysów, gdyż narażone są na szkodliwe wpływy kulturowe, społeczne i ekonomiczne, osłabiające ich jedność.
Pomocą w przeciwstawianiu się złu może być oparcie we wspólnocie rodzin pragnących wypełnić swoje chrześcijańskie powołanie .
Taką wspólnotą może być Domowy Kościół.


Spotkania małych wspólnot ruchu zwanych kręgami służą poszukiwaniu właściwych odpowiedzi na wszystkie istotne pytania, które pojawiają się w życiu, wspólnej modlitwie i wzajemnemu umocnieniu poprzez świadectwo wiary.


Uczestnictwo we wspólnocie rodzin Domowego Kościoła
· pomaga małżonkom pełniej otworzyć się na radość i moc Chrystusa płynącą z Sakramentu Małżeństwa
· dodaje sił i odwagi w pokonywaniu trudów codziennego życia
· pogłębia dar wiary i miłości, bądź też pomaga w ich poszukiwaniu
· wskazuje na ogromną moc modlitwy
· uczy:
- porozumiewania się
- wspólnej troski o życie i miłość
- współodpowiedzialności
- przebaczenia
-  wzajemnej akceptacji


Krąg rodzin składa się z 4 - 6 małżeństw zamieszkałych na terenie parafii. Członkowie takiego kręgu spotykają się raz w miesiącu, w domach poszczególnych małżeństw w obecności kapłana, by modlić się, dzielić się życiem i pogłębiać swoją wiedzę religijną.
W ciągu roku pracy oraz podczas wakacji możliwe jest uczestniczenie w rekolekcjach formacyjnych.
Formacja członków Domowego Kościoła opiera się na: modlitwie osobistej, modlitwie małżeńskiej i rodzinnej, spotkaniu ze Słowem Bożym, dialogu małżeńskim, regule życia i rekolekcjach formacyjnych.
 
Zapraszamy Was do kręgów małżeństw.


Za Domowy Kościół w naszej parafii odpowiedzialni są:
Opiekunowie duchowi – ks. Proboszcz Tadeusz Szponar
ks. Krzysztof Okrzyński
Para rejonowa – Anna i Mariusz Rajscy
 

W skrócie
Przy parafii p.w. Opatrzności Bożej istnieje 5 kręgów rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
Widoczni jesteśmy każdej niedzieli na Mszy św. o godzinie 12oo.
Co trzeci piętek przeżywamy swoją Eucharystię wspólnotową, by po niej gromadzić się na agapie.
Na agapie radujemy się śpiewając, pogłębiając naszą wiarę i wiedzę religijną.
 Chociaż jesteśmy Ruchem świeckim , to nie moglibyśmy funkcjonować bez kapłanów, którzy są naszymi duchowymi opiekunami.
Dbamy o to, aby wszystko co dzieje się w parafii było z naszym udziałem.