OŁTARZ KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
 

„Boże Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich z rządzeniach.”

Ołtarz w kościele p.w. Opatrzności Bożej, dzieła p. Andrzeja Pasonia z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ukazuje opiekę Boga w Trójcy Św. Jedynego nad światem.
Figura z krzyżem z lewej strony wyobraża Chrystusa – zwycięzcę, który pokonał szatana przez ofiarę na krzyżu i króluje z nieba.
Rzeźba z prawej strony przedstawia Boga Ojca – Władcę wszechświata zasiadającego na tronie, który trzyma berło i jabłko – atrybuty władzy.
Nad nimi unosi się Duch Św. w znaku gołębicy wokół której złote promienie spływają z „Wysoka” na ziemię.
Nad tabernakulum witraż ukazujący „Wschodzące Słońce” – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystusa, który żyje i jest z nami nieustannie w Najświętszym Sakramencie w tabernakulum.
Zbawiciel promieniuje na cały świat – to mosiężne promienie roztaczające się wokół tabernakulum. Monumentalne, pozłacane drzwi z przebitym złotym sercem w centrum, nieustannie podświetlone wskazują na Boga Wiecznie istniejącego, który jest naszym życiem. Z serca sączą się krople krwi, które użyźniają ziemię.
Bóg rzuca ziarno Słowa Bożego w glebę naszych serc, które wydaje plony (...) - to kłosy wyrastające u podstawy.
Na wzburzone morze naszego życia (fale na menzie ołtarza i ambonkach) przychodzi Jezus ze Słowem Życia, (proklamowana Dobra Nowina z ambony) i daje nam swoje Ciało i Krew podczas sprawowanej Eucharystii.
Nad wszystkim czuwa Opatrzność Boża, która obrała sobie tron na Os. Majowym w Szczecinie – symbolizuje to Oko Opatrzności Bożej z mozaiki w szczycie nawy głównej.

 

 

 

STRONA GŁÓWNA